Namnlös design (6)

Välkommen till Linköpings Fältrittklubbs lag. Här är alla välkomna och vi värnar om utveckling, sammanhållning och god hästhållning!

Lag är en viktig och rolig del av Linköping Fältrittklubbs verksamhet. Klubbens lagverksamhet i allsvenskan har som mål att ha lag i dressyr och hoppning för både ponny och ridhäst i så många divisioner som möjligt. Vi välkomnar er som vill rida i lag att också hjälpa klubben att driva lagverksamhet 🙂

Anmäl ditt intresse och/eller ställ eventuella frågor om lag till tavling@linkopingsfaltrittklubb.se 

För att tävla i lag för LFK är det viktigt att kunna följa klubbens värdegrund. I LFKs värdegrund står bland annat att i klubben blir alla sedda och känner sig trygga, vi har en positiv syn på varandra och verksamheten, att vi arbetar aktivt för att förebygga alla former av utanförskap och att vi verkar för god hästhållning. 

För att kunna vara men i Linköpings Fältrittklubbs lag ser vi att: 

 • Du är medlem i Linköpings Fältrittklubb innevarande tävlingsår och har löst aktuella licenser för LFK.
 • Du är på tävlingsnivå att kunna rida den aktuella finalklassen.
 • Du representerar klubben i god hästhållning och kamratskap.
 • Du kan delta i divisionens alla omgångar, om inget annat bestäms tillsammans med de andra lagdeltagarna.
 • Du anmäler dig i god tid till varje tävlingsomgång.
 • Du meddelar lagledaren i god tid om förhinder uppstår.
 • Du bär klubbens schabrak under divisionens omgångar.
 • Du ställer upp som funktionär på någon eller några av tävlingarna som klubben anordnar på Smedstad Ridsportcenter.

LFK står för laganmälningskostnaden och ryttaren betalar endast sin egen startavgift. För att ett lag ska anmälas måste minst 3 dressyrekipage respektive minst 4 hoppekipage ha visat intresse av att delta före anmälningstidens utgång. Målet är att varje lag ska ha minst en reserv.

För varje lag ska en ansvarig lagledare utses. Lagledaren kan vara en förälder inom laget eller en tränare/ridlärare. En lagförälder utses till de lag som har yngre deltagare. Lagdeltagarna ansvarar själva för att engagera lagledare och lagförälder. 

Intresseanmälan för att rida i lag eller vara lagledare skickas till tavling@linkopingsfaltrittklubb.se – i ämnesraden skriver du Allsvenskan. Vid anmälan av deltagare -ange ryttarens namn, hästens namn, ponny (kategori)/ridhäst, dressyr/hoppning, nivå. 
Genom din intresseanmälan godkänner du Linköpings Fältrittklubbs regler angående lagtävlan. 

Lagledarens ansvar:

 • Tillser att kontaktforum för laget skapas.
 • Anordnar en första lagträff och där informerar om LFKs värdegrund, LFKs regler kring laguttagning m.m.
 • Anmäler laget till varje omgång i god tid.
 • Redovisar anmälningsavgifter för lagomgångarna till kassör.
 • Uppmuntrar och leder laget till god sammanhållning och ridning.
 • Finns med vid lagträningar.
 • Svarar på frågor från lagdeltagarna.
 • Ansvarar för att på ett gott sätt ta ut laget inför omgångarna och meddela lagdeltagarna i god tid.
 • Om möjligt deltar på tävlingsplatsen och då samla lagdeltagarna för t.ex. gemensam bangång och peptalk. Om lagledaren inte har möjlighet att delta på plats tillses en annan lämplig person att överta denna roll.
 • Vara väl insatt i gällande tävlingsreglemente.
 • Har deltagit i Svenska Ridsportförbundets Basutbildning alternativt ULK, vi ser gärna en tränare som lagledare.

Lagförälderns uppgift:

 • Organisera lagsammankomster utanför ridning t.ex. fikastunder, filmkvällar.
 • Ansvarar för utgiftsredovisning för lagpeng till kassör.
 • Deltar i lagtävlingar och lagträffar.
 • Stöttar på tävlingsplatsen och peppar laget, ansvarar för att lagdeltagare och föräldrar tillsammans skapar en god laganda och att deltagare är goda förebilder på tävlingsplatsen – om inte så anmäler lagföräldern detta till lagledaren.
 • Tillser att lagschabrak lånas ut till deltagarna till varje omgång.
 • Tillser att lagschabrak tvättas och återlämnas.
 • Organiserar eventuella inköp av profilkläder.
 • Ansvarar för att efter varje avslutad tävling rapportera resultat till klubbens informationsansvarig inför sammanställning av hemsida, facebook, instagram och verksamhetsberättelse. Gärna med foto.
 • Vi rekommenderar att lagföräldern ska ha deltagit i Svenska Ridsportförbundets Basutbildning.

Lagpeng
Varje lag får en lagpeng. Lagpengen skall användas till gemensamma avsuttna lagfrämjande aktiviteter.

LFKs regler för laganmälan 
Hoppning – minst 4 ekipage på nivå för final har visat intresse för att anmäla lag.
Dressyr – minst 3 ekipage på nivå för final har visat intresse för att anmäla lag.

LFKs regler för uttagning
Div 4 och Div 3
Alla som har anmält sig får vara med. Man turas om att rida de olika omgångarna.
Div 2
Alla som har anmält sig får vara med. Man turas om att rida omgång 1 och 2. I finalen i hoppning är alla som deltagit i omgång 1 eller 2 med i förklassen och de med bäst resultat i förklassen tävlar lagomgången. 
I finalen i dressyr tävlar de med bäst resultat från omgång 1 och 2. 
Div 1
Hoppning: Alla som har anmält sig är med och tävlar förklassen varje omgång. De med bäst resultat i förklassen tävlar i lagomgången.
Dressyr: Laget väljs ut baserat på tidigare tävlingsresultat. 

Vi ser fram emot att just du vill vara med i LFKs lag!