Styrelse och valberedning, Linköpings Fältrittklubb 2023

Styrelsen är föreningens beslutande organ när inte årsmötet är samlat. Styrelsens uppgift är att verkställa årsmötets beslut samt ansvara för föreningens verksamhet. Styrelsen sammanträder ca. en gång i månaden. Styrelsen nås på styrelse@linkopingsfaltrittklubb.se 

Valberedningen hittar du längre ner på sidan 🙂

STYRELSE 2023

Ordförande – Clas Rinné
 ordforande@linkopingsfaltrittklubb.se

Sekreterare: Susanna Djerf-Einberg

Kassör: Patrik Andersson, (Adjungerad)

Ledamot: Elenor Danielsson

Ledamot: Elisa Thordarson
sponsor@linkopingsfaltrittklubb.se

Ledamot: Emma Melin
stallvard@hsoab.se

Ledamot: Hanna Jonasson
forening@linkopingsfaltrittklubb.se

Ledamot: Hanna Söderberg
tavling@linkopingsfaltrittklubb.se

Ledamot: Petra Karlsson
utbildning@linkopingsfaltrittklubb.se

Vice ordförande: Åsa Glavich
vice@linkopingsfaltrittklubb.se

Representant Pionjär: Alma Martinsson
pionjar.us@outlook.com

Representant HSOAB: Josefine Linder
josefine.linder@hsoab.se

Representant LARK: 

Valberedning 2023. Du når dem på valberedning@linkopingsfaltrittklubb.se

Sammankallande: Maja Andersson

Ledamot: Christina Helmér

Ledamot: Jill Amnefalk

Ledamot: Anna Falkström Olsson