Styrelse och valberedning, Linköpings Fältrittklubb 2024

Styrelsen är föreningens beslutande organ när inte årsmötet är samlat. Styrelsens uppgift är att verkställa årsmötets beslut samt ansvara för föreningens verksamhet. Styrelsen sammanträder ca. en gång i månaden. Styrelsen nås på styrelse@linkopingsfaltrittklubb.se. Eller på mejladresserna under respektive ledamot.

Valberedningen hittar du längre ner på sidan 🙂

STYRELSE 2024

Ordförande – Clas Rinné
 ordforande@linkopingsfaltrittklubb.se

Sekreterare: Elenor Danielsson

Kassör: Patrik Andersson, (Adjungerad)

Porträtt Stina Johansson Linköpings Fältrittklubbs styrelse.

Ledamot: Stina Johansson

Ledamot: Emma Melin
stallvard@hsoab.se

Ledamot: Hanna Jonasson
utbildning@linkopingsfaltrittklubb.se

Porträtt Johanna Therén, Linköpings Fältrittklubbs styrelse.

Ledamot: Johanna Therén

Representant HSOAB: Josefine Linder
josefine.linder@hsoab.se

Porträtt Tilde Sjövall ordförande LARK.

Representant LARK: Tilde Sjövall
ordf@lark.se

Valberedning 2024

Sammankallande:
Frida Roth

Ledamöter:
Lena Hammarsten
Emmy Levin
Alma Martinsson