Styrelsen är föreningens beslutande organ när inte årsmötet är samlat. Styrelsens uppgift är att verkställa årsmötets beslut samt ansvara för föreningens verksamhet. Styrelsen sammanträder ca. en gång i månaden.

Ordförande – Felicia Barkrot
Kontakt: ordforande@linkopingsfaltrittklubb.se

Sekreterare: Susanna Djerf-Einberg
Kontakt:

Kassör:
Kontakt: 

Ledamot: Annika Thomson (Vice Ordförande)
Kontakt:

Ledamot: Emelie Ahrens (Utbildningskommittén) 
Kontakt: 

Ledamot: Eva Ankarberg (Kommunikation och Marknadsföring)
Kontakt: 

Ledamot: Hanna Söderberg (Tävlingskommittén)
Kontakt: 

Ledamot: Jill Amnefalk (Utbildningskommittén) 
Kontakt: 

Ledamot: Karin Jönsson (Sponsorkommittén) 
Kontakt: 

Ledamot: Katarina Ingvarsson (Bidrag, Anläggning & Säkerhetskommittén) 
Kontakt: 

Representant Pionjär: Hanna Antamo
Kontakt:

Representant LARK: Karin Björnsson
Kontakt:

Representant HSOAB: Josefine Linder
Kontakt

Till valberedningen valdes vid årsmötet:

Ordförande: Anna-Carin Sandell
Kontakt:

Ledamot: Malin Rinné

Ledamot: Anna Lövsén

Ledamot: Maja Andersson