Runda små bilder som ska symbolisera LFKs arbetsgrupper.

Kommittéer och våra mejladresser

I Linköpings Fältrittklubb arbetar vi i arbetskommittéer som ansvarar för olika föreningsinsatser. Du är välkommen att anmäla dig till en kommitté om du vill bidra. Allt är värdefullt, stort som smått. 

Nedanstående ledamöter är styrelserepresentanter i respektive kommitté 2024

Ordförande, Clas Rinné, nås på: ordforande@linkopingsfaltrittklubb.se

Vice ordförande, Åsa Glavich, nås på vice@linkopingsfaltrittklubb.se

Vid tidsbegränsade fokusområden bildas projektgrupper.