Översiktsbild ute på Smedstad Ridsporcenter på invigningen 2016.

Linköpings Fältrittklubb - kort historik

Klubbens anor går långt tillbaka i tiden. Efter en terrängritt i Eksjö den 17 december år 1900 bildades klubben under ledning av ryttarmästaren friherre Gustav Leuhusen, men då med namnet Småland Östergötlands Fältrittklubb.

Den 11 november 1950 skedde en sammanslagning mellan Linköpings ridklubb som var civil och den militära Småland-Östergötlands Fältrittklubb. Den nya föreningen fick då namnet Östergötlands Fältrittklubb (ÖRF). Klubbens förste ordförande blev översten Einar Qvarnström. I början av 60-talet flyttades verksamheten till St. Ånestad efter det att stadsfullmäktige överlämnat St. Ånestads lokaler och mark till ÖFK´s ridhusförening som gåva.

År 1962 var den första manegen klar, ridhuschef var då Gustav Carlsson. Fr.o.m. år 1975 drev Lars-Olof Axén, allmänt kallad LOA, ridskolan. År 1980 invigdes det andra ridhuset som är uppvärmt. 1987 arrangerades SM i banhoppning, då på en helt ny utebana. År 1990 arrangerade klubben VM i modern femkamp.

På årsmötet 1993 beslutades att klubben skulle byta namn till Linköpings Fältrittklubb. Året därpå arrangerades SM för ponny i både dressyr och hoppning.

1996 övertogs ridskolan av Magnus Andersson ridskola AB, som fram till 2016 drev ridskoleverksamhet på Stora Ånestad på uppdrag av Linköpings Fältrittklubb. 

2016 flyttade LFK sin verksamhet till det nybyggda Smedstad Ridsportcenter i vackra Tinnerö där Haga Stall & Omsorg fått i uppdrag av kommunen att driva ridskoleverksamhet. HSOABs ridskoleelever är medlemmar i Linköpings Fältrittklubb. I stallet finns ett 60-tal välutbildade lektionshästar.

Sedan klubben flyttade till Smedstad Ridsportcenter har en massa tävlingar, clinics, föreläsningar mm anordnats.

2021 fick vi utmärkelsen kvalitetsmärkt ridskola.

2022 arrangerades vårt första SM på Smedstad Ridsportcenter, i Working Equitation.