LFK-tavling-dressyr-hoppning-we

Tävla hos Linköpings Fältrittklubb

Linköpings Fältrittklubb anordnar tävlingar i hoppning, dressyr och WE på Smedstad Ridsportcenter.

LFK vill erbjuda ett varierat utbud av tävlingar för att möta den efterfrågan som finns i regionen. Vi erbjuder i dagsläget regelbundna tillfällen till Pay & Jump för de som önskar träna under tävlingslika former på den nivå man själv önskar. 

Klubbens medlemmar bjuds in flera gånger varje år till klubbtävlingar i både dressyr och hoppning. 

För ryttare som kommit längre arrangeras lokala (*) och regionala (*) tävlingar för både ponny och ridhäst vår och höst. Under flera år har även LFK ansvarat för finalen i dressyrelittävlingen LiveArena & DressagePower Grand Prix Tour som nu uppgraderats till DressagePower Horseshow. Vi arrangerar också Hjärtanshoppet varje år.

Det finns en tävlingskommitté som ansvarar för tävlingsarrangemangen tillsammans med klubbens medlemmar. För att kunna erbjuda täta träningsmöjligheter i form av Pay & Jump samt arrangera nationella tävlingar tar klubben hjälp av vår samarbetspartner HSOAB.

Vårt mål är att erbjuda välarrangerade tävlingar på alla nivåer för både nybörjare och elit. Välkomna!

Sök våra tävlingar i tävlingsdatabasen.
Kontakt: tavling@linkopingsfaltrittklubb.se