Trygg Idrott med Linköpings Fältrittklubb

Klubbens trygghetscoacher

I den enkät som skickades ut av ungdomssektionen Pionjär förra året och som riktade sig till våra unga medlemmar framkom det att de flesta känner sig trygga i stallet. Vår målsättning är att ALLA ska känna sig trygga. En aktivitet mot det är våra trygghetscoacher.

”Trygghetscoach” är ett projekt av RF Sisu Östergötland. Vi gick med i projektet före jul. Det är en del i vårt ständiga arbete med en trygg och inkluderande miljö för alla i stallet, inte minst barn- och ungdomar. LFK har, i detta projekt, utsett två trygghetscoacher, Emma Melin och Adeline Grainca. Den säkraste tiden att hitta dem i stallet är 17-20 på tisdagar.

Du hittar dem också på Instagram, smedstadtrygghetscoach.  Där kan du alltid skriva till dem. 

Porträtt trygghetscoach Adeline Grainca.
Adeline Adde Grainca
Porträtt Emma Melin
Emma Melin

Vi arbetar aktivt och förebyggande för att motverka kränkning, trakasserier och diskriminering. 

Värdegrund

I Linköpings Fältrittklubb

 • Blir alla sedda och känner sig trygga.
 • Har vi en positiv syn på varandra och verksamheten.
 • Arbetar vi aktivt för att förebygga alla former av utanförskap.
 • Utbildar vi för att säkerställa ett gott ledarskap och goda förebilder.
 • Verkar vi för god hästhållning och en säker verksamhet.
 • Arbetar vi långsiktigt med föreningens utveckling.

Vi motverkar mobbning med bland annat följande åtgärder:

 • Det är inte tillåtet att fota eller filma i omklädningsrummen eller skåpsrummet.
 • Vi är noga med vad vi publicerar på sociala medier. Ingenting publiceras utan medgivande från de som syns i bild.
 • Om det bildas grupper på sociala medier som har med föreningen eller grupper/lag att göra så ska alla få vara med.
 • Det är alltid minst en vuxen med vid föreningens resor.
 • I stallet finns stallvärdar, från 15 år, som stöttar och hjälper till när det behövs.
 • Alla som erhåller uppdrag som inom vår förening och/eller HSOAB ska, om uppdraget innebär direkt eller regelbunden kontakt med barn, visa upp ett utdrag ur sitt belastningsregister. 
 • Om något oönskat händer har vi en tydlig handlingsplan för hur det ska hanteras. 

Jämställdhet
I dagens samhälle är en jämställd organisation och förening relevant. Jämställd idrott är en förutsättning för att framtidens idrott ska vara öppen och välkommen för alla. Vi ser det som viktigt att hela föreningen genomsyras av jämställdhet, bär med sig frågan dagligen i verksamheten och vid styrelsebeslut. 

Ledare
Att vara ledare är ett förtroendeuppdrag och ingen rättighet. För att föreningen ska känna sig trygg med de personer som får ett förtroendeuppdrag ska följande verktyg användas:
Registerutdrag
Alla föreningar som är medlemmar i Riksidrottsförbundet åläggs i enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. Syftet med registerkontroll är att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott. Föreningen samverkar aktivt med HSOABs ridskola och stall med syfte att säkerställa samma krav.

Utbildningsplan
LFKs medlemmar uppmuntras att delta i Svenska Ridsportförbundets ledarutbildningar. Håll koll på våra sociala medier för att veta när utbildningarna äger rum. 

Om något oönskat har hänt
Om du känner dig utsatt:

 1. Alla som har uppmärksammat att någon är utsatt kan meddela detta genom att mejla styrelse@linkopingsfaltrittklubb.se, mejla en styrelsemedlem, eller lägga ett meddelande i LFKs brevlåda utanför LFKs kontor på Smedstad Ridsportcenter.
 2. Styrelsen kommer överens om vem som är bäst lämpad att utreda situationen.
 3. Kontakt tas med inblandade parter.
 4. Åtgärder tillsätts. Vid händelser som berör anläggningen Smedstad Ridsportcenter görs en åtgärdsplan i samarbete med HSOAB.
 5. Uppföljning sker enligt överenskommelse. 

Handlingsplan vid kris 
Då en händelse som kan utvecklas till en kris har upptäckts:

 • Meddela ordförande eller övrig representant i styrelsen.
 • Ordförande beslutar sedan om informationen är av sådan karaktär att krisgruppen ska meddelas.

Av föreningen utsedd krisgrupp.
Kontaktpersoner:
Clas Rinné (Ordförande LFK) – ordforande@linkopingsfaltrittklubb.se
Josefine Linder (Ridskolechef) – josefine.linder@hsoab.se
Åsa Glavich (Vice ordförande LFK) – vice@linkopingsfaltrittklubb.se

Ni kan självklart prata med alla i styrelsen om något inträffat. Tveka inte även om du är osäker på om du vill göra anmälan eller ej. Vi finns för råd och stöd.

Hela vår Trygg Idrott plan kan du läsa här »  

Läs om RF SISU Östergötlands arbete för Trygg Idrott här »
Där finns också telefonnummer att ringa för dig som känner dig utsatt.

Ta hand om er!

Här kan ni se Svenska Ridsportförbundets film Vår Värdegrund. Smedstad Ridsportcenter och flera av LFKs medlemmar är med. I klubben jobbar vi för att alla som vistas på Smedstad Ridsportcenter ska känna sig som en del i vår gemenskap och det ska alltid vara tryggt att komma till oss.