Fotograf: Åsa Murhed

I Linköpings Fältrittklubb arbetar vi i arbetskommittéer som ansvarar för olika föreningsinsatser. Du är välkommen att anmäla dig till en kommitté om du vill bidra. Allt är värdefullt, stort som smått. 

Nedanstående ledamöter är styrelserepresentant i respektive kommitté, listan nedan gäller för 2022.

  • Kommunikations- och marknadsföringskommité – Eva Ankarberg
  • Anläggnings- och säkerhetskommitté – Katarina Ingvarsson
  • Sponsringskommitté – Karin Jönsson
  • Utbildnings- och Parakommitté – Emelie Ahrens och Jill Amnefalk
  • Stallvärdssamordnare – Emelie Ahrens och Jill Amnefalk
  • Bidragsansvarig – Katarina Ingvarsson
  • Samarbete och nätverk – Felicia Barkrot
  • Ungdomssektionen Pionjär – Hanna Antamo 

Vid tidsbegränsade fokusområden bildas projektgrupper.